0988 688 458

  • English
  • Việt Nam

Thế nào là quan trắc môi trường?

09:24 06/12/2016

Môi trường là vấn đề được cả thế giới quan tâm. Vì vậy có rất nhiều các biện pháp đánh giá và bảo vệ môi trường được đề ra để xử lý những vấn đề về môi trường. Một trong những biện pháp quan trọng về đánh giá môi trường được các nhà môi trường sử dụng là quan trắc môi trường. Vậy thế nào là quan trắc môi trường, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

Môi trường là vấn đề được cả thế giới quan tâm. Vì vậy có rất nhiều các biện pháp đánh giá và bảo vệ môi trường được đề ra để xử lý những vấn đề về môi trường. Một trong những biện pháp quan trọng về đánh giá môi trường được các nhà môi trường sử dụng là quan trắc môi trường. Vậy thế nào là quan trắc môi trường, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

“Quan trắc môi trường là việc phải theo dõi, cập nhật thường xuyên về chất lượng môi trường cùng với vấn đề trọng điểm, trọng tâm hợp lý để phục vụ cho các hoạt động về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.”

Quan trắc môi trường nhằm các mục tiêu:

-         Đưa ra những đánh giá diễn biến của chất lượng môi trường với quy mô trên toàn quốc, nhằm xây dựng được báo cáo đánh giá về môi trường.

-         Tránh được nguy cơ ô nhiễm hoặc suy thoái môi trường vì quan trắc sẽ tạo ra những cảnh báo nhanh nhất.

-         Lưu trữ những thông tin về môi trường để có cơ sở xây dựng dữ liệu cho các hoạt động môi trường sau này.

Quan trắc môi trường là một công việc bắt buộc đối với các doanh nghiệp để có thể lập được báo cáo tình trạng môi trường nộp cho những cơ quan quản lý môi trường.

Theo luật bảo vệ môi trường 2014 thì tùy quy mô, cơ cấu hoạt động và mức độ ảnh hưởng đến môi trường của những đơn vị, doanh nghiệp, nhà máy sản xuất đến môi trường hay những ngành nghề khác nhau, mức độ, tần suất hoạt động của ngành nghề đến môi trường khác nhau thì mức độ quan trắc cũng khác nhau: ví dụ như quan trắc môi trường đất, môi trường không khí, môi trường nước, tiếng ồn, độ rung… Mỗi quá trình quan trắc đều đòi những yêu cầu nhất định như trình tự, quy trình, giấy tờ và những kĩ thuật trắc quan để có thể đạt được kết quả tốt nhất, khách quan nhất trong nội dung báo cáo mà các đơn vị, doanh nghiệp đã kí kết với những cơ quan quản lý môi trường.

Quan trắc môi trường bao gồm một số việc như theo dõi số lượng, diến biến, thực trạng của các nguồn tác động tiêu cực của đơn vị đến môi trường; đo đạc, phân tích định kì các thông số liên quan đến môi trường; hoặc theo dõi thực trạng các yêu tố liên quan đến môi trường như đất, nước, sỏi, đá, nước ngầm, mặt nước… nơi hoạt động của đơn vị đó…

Đó là một số những thông tin về quan trắc môi trường. Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu về môi trường hãy liên hệ với công ty CP kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp theo website https://kiemdinhantoan.com.vn/ .

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Tác hại của vi khí hậu và biện pháp phòng tránh

Tác hại của vi khí hậu và biện pháp phòng tránh

Các yếu tố vi khí hậu gồm các thông số của môi trường không khí: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động của không khí , tiếng ồn, rung, bức xạ nhiệt,....

Vì sao phải quan trắc môi trường lao động

Vì sao phải quan trắc môi trường lao động

Điều kiện lao động là tổng thể các yếu tố về tự nhiên, xã hội, kỹ thuật, kinh tế, tổ chức thể hiện qua quy trình công nghệ, công cụ lao động, đối tượng lao động, môi trường lao động, con người lao động và...

Giấy phép quan trắc môi trường lao động

Giấy phép quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động là dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Điều kiện cung cấp dịch vụ này được quy định tại thông tư 19/2011/TT-BYT ngày 6/6/2011 của Bộ Y Tế

Học quan trắc môi trường lao động

Học quan trắc môi trường lao động

Thông tư số 19/2011 của Bộ Y tế về "Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp" thì điều kiện về nhân sự: Nhân viên của đơn vị thực hiện đo kiểm tra môi trường lao...

Đối tác

  • primegroup
  • anphatplastic
  • themanor
  • sedona.com.vn
  • enkei.com
  • doji.vn
  • molisa.gov.vn
  • antoanlaodong.gov.vn

Đã truy cập: 139543

Hôm qua: 108

Đang trực tuyến: 2