0988 688 458

  • English
  • Việt Nam
GIẤY PHÉP KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

GIẤY PHÉP KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

Các nhà máy xí nghiệp luôn phải sử dụng các thiết bị đo lường để kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm do mình tạo ra như: Panme, thước kẹp, súng bắn nhiệt độ,...Các thiết bị này định kỳ hàng năm phải...

GIẤY PHÉP QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

GIẤY PHÉP QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Ngày nay khi đời sống xã hội đã được cải thiện thì môi trường lao động được nhà nước quan tâm đặc biệt. MTLĐ ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất lao động, sức khỏe của người lao động.

GIẤY PHÉP HUẤN LUYỆN AN TOÀN

GIẤY PHÉP HUẤN LUYỆN AN TOÀN

Công ty cổ phần kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp đã được Cục An Toàn cấp giấy phép hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động số: 28/2015/GCN theo quyết định số: 603/QĐ-ATLĐ ngày...

GIẤY PHÉP KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

GIẤY PHÉP KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Công ty cổ phần kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp đã được Cục An Toàn cấp giấy phép hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động số: 26/GCN-KĐ theo quyết định số: 397/QĐ-LĐTBXH ngày 09/05/2022.

Giới thiệu

Giới thiệu

Nắm bắt xu thế xã hội hóa những lĩnh vực không cốt yếu của nhà nước, CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP (SIIE.JSC) đã ra đời từ năm 2010, tiền thân là những cán bộ lâu năm kinh nghiệm trong các...

Đối tác

  • primegroup
  • anphatplastic
  • themanor
  • sedona.com.vn
  • enkei.com
  • doji.vn
  • molisa.gov.vn
  • antoanlaodong.gov.vn

Đã truy cập: 188792

Hôm qua: 92

Đang trực tuyến: 1