0988 688 458

  • English
  • Việt Nam

GIẤY PHÉP HUẤN LUYỆN AN TOÀN

12:37 04/08/2015

Công ty cổ phần kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp đã được Cục An Toàn cấp giấy phép hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động số: 28/2015/GCN theo quyết định số: 102/QĐ-ATLĐ ngày 07/04/2015.

Căn cứ theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 sửa đổi một số điều Nghị Định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016, Đối tượng tham gia khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động gồm:

           1. Nhóm 1:

           Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc, phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật, quản đốc phân xưởng hoặc tương đương, cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2. Nhóm 2:

Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở, người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

3. Nhóm 3:

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao Động-Thương binh và xã hội ban hành. 

4. Nhóm 4: 

Người lao động không thuộc các nhóm 1,3,5,6 quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động. 

5. Nhóm 5: 

Người làm công tác y tế.

6. Nhóm 6:

An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

 

Mọi yêu cầu liên quan đến KIỂM ĐỊNH AN TOÀN, HUẤN LUYỆN AN TOÀN , KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG, QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP (ISO 9001-2015)
Địa chỉ: 656, H5, tổ 34, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Tel: 0423.661.7606
HP: 0988.688.458
Người liên hệ: Phạm Minh Đức (Mr)
Email: duc.pham@siie.vn

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

GIẤY PHÉP KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

GIẤY PHÉP KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

Các nhà máy xí nghiệp luôn phải sử dụng các thiết bị đo lường để kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phầm do mình tạo ra như: Panme, thước kẹp, súng bắn nhiệt độ,...Các thiết bị này định kỳ hàng năm phải...

GIẤY PHÉP QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

GIẤY PHÉP QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Ngày nay khi đời sống xã hội đã được cải thiện thì môi trường lao động được nhà nước quan tâm đặc biệt. MTLĐ ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất lao động, sức khỏe của người lao động.

GIẤY PHÉP KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

GIẤY PHÉP KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Công ty cổ phần kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp đã được Cục An Toàn cấp giấy phép hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động số: 26/GCN-KĐ theo quyết định số: 1175/QĐ-LĐTBXH ngày 14/11/2017 và...

Giới thiệu

Giới thiệu

Nắm bắt xu thế xã hội hóa những lĩnh vực không cốt yếu của nhà nước, CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP (SIIE.JSC) đã ra đời từ năm 2010, tiền thân là những cán bộ lâu năm kinh nghiệm trong các...

Đối tác

  • primegroup
  • anphatplastic
  • themanor
  • sedona.com.vn
  • enkei.com
  • doji.vn
  • molisa.gov.vn
  • antoanlaodong.gov.vn

Đã truy cập: 137520

Hôm qua: 98

Đang trực tuyến: 1